مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران:

سهم متوسط بخش خدمات از تسهیلات بانکی بیش از صنعت ومعدن

رئیس اتاق بازرگانی ایران:

لزوم بازتعریف نظام مالی در کشور

معاون نوآوری و تجاری سازی فناروی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مراسم افتتاح رسمی پروژه "شبیه ساز سقوط آزاد" عنوان کرد:

افتتاح این پروژه نمود عینی ورود به حوزه گردشگری فناورانه

دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و عمان خبر داد

صادرات مرغ ایرانی به عمان با برند “حلال”

رئیس اتاق ایران در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن:

خواستار شفافیت در عرصه اقتصاد از سوی دولت هستیم