راهبرنیوز – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت : بخش خصوصی که در دوران تحریم پایدار ماند و مقاومت کرد باید در دوران پساتحریم تقویت شود نه اینکه کسانی در خارج از کشور و دلالان تحریم بخواهند از این شرایط استفاده کنند.

محسن جلال پور در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما افزود: مهمترین اصل در دوران پساتحریم این است که به جای واردات، فناوری را منتقل و از این امکان برای ارتقای فناوری و بهینه سازی مجموعه های تولیدی استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: اگر در دوران پساتحریم درهای کشور را بر روی واردات صرف باز کنیم همین مقدار تولیدی که در کشور انجام می شود آسیب می بیند و با مشکل مواجه می شود.

جلال پور گفت : در شرایط کنونی و آینده ای که برای اقتصاد کشور متصوریم حتما باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کنیم و به دانشی که در مجموعه کشور وجود دارد نگاه جدی داشته باشیم زیرا در تولید علم در زمره ۲۰ کشور اول دنیا هستیم اما در ابداع و نوآوری متاسفانه رتبه سه رقمی داریم که نشان می دهد علم را تبدیل به عمل نکردیم و این خلأ، جدی در کشور است.

وی افزود: برای صنعتی شدن کشور باید نگاه فناورانه با تکیه بر اقتصاد دانش بنیان داشت که در این باره توسعه منابع انسانی از اولویت هاست.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: نخستین برنامه ای که در دوره جدید اتاق اعلام کردیم توجه ویژه به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور است و اعتقاد داریم دولت و بخش خصوصی باید در کنار هم این فضا را به وجود آورند البته این خواسته را به طور جد مطالبه خواهیم کرد.

جلال پور افزود: حتما در زمانی که جای دولت و بخش خصوصی می تواند عوض شود باید جدیت داشته باشیم و وقتی که ورود کنیم و بسیاری از مسئولیت ها به بخش خصوصی واگذار شود این امر تقویت بخش خصوصی را در پی خواهد داشت و دولت و حاکمیت هم باید این را بپذیرد.

وی گفت: دولت و بخش خصوصی به تنهایی نمی توانند به ارتقا و توانمند کردن بخش خصوصی بپردازند بلکه تکمیل، همراهی و باور این دو می تواند این اتفاق را رقم زند که بخش خصوصی ما بسیاری از مسئولیت ها، ظرفیت و امکاناتی را که در دولت رشد کرده است ، در اختیار بگیرد.

جلال پور افزود: البته دولت هم باید در پی کوچک و چابک کردن خود باشد و در صورت امکان آن بخش از ظرفیت های مالی و اقتصادی را که امکان واگذاری به بنگاه های بخش خصوصی دارد با شرایط مناسب در برنامه خود داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: متاسفانه در دهه های اخیر، به علت وابستگی اقتصاد به نفت، هر روز سهم دولت در اقتصاد کشور بیشتر شده است و در حالی که در برنامه پنجم باید ۵۰ درصد سهم اقتصاد کشور به بخش خصوصی تعلق می گرفت ، این سهم اکنون کمتر از ۲۰ درصد است.

وی افزود: این رویکرد باید عوض شود زیرا امروز منابع نفتی با شرایط قبل وجود ندارد و دولت یازدهم حتما باید این موضوع را در دستور کار قرار دهد که تا پایان برنامه ششم توسعه حداقل در مسیری حرکت کنیم که بیش از ۵۰ درصد از اقتصاد کشور به بخش خصوصی اختصاص پیدا کند.