راهبرنیوز- معاون وزير جهادكشاورزي در امور باغباني گفت: متاسفانه برداشت بي‌رويه از آب‌هاي زيرزميني منجر به كاهش كمي و كيفي منابع آبي شده است.
محمدعلی طهماسبي درمراسم معرفي و تجليل از توليدكنندگان برتر كشاورزي خراسان رضوي اظهار داشت: وزارت‌خانه بيشترين تکیه را بر توليدكنندگان نمونه دارد، در حال حاضر باغداري، مزرعه داری، زنبور داري و… تنها مسئوليت كشاورزان برتر نيست، آنان بايد بتوانند در سطح ملي بخش كشاورزي براي انتقال دانش به ديگر كشاورزان فعالانه عمل كنند.
وي با اشاره به مشكل كم‌آبي به عنوان تنشی جدي، گفت: وضع كشور از نظر آب شكننده است، حفر چاه‌هاي بدون مجوز، برداشت بي‌رويه از سفره‌هاي زيرزميني و شرايط اقليمي همگي در كنار هم اين مسئله را به مشكلي جدي تبديل كرده است.
طهماسبي با بيان اين كه هر دشت مقدار بيلان خاصي براي برداشت آب دارد، عنوان كرد: برداشت آب بايد متناسب با ذخيره باشد.
وي تصريح كرد: تلاش مي‌كنیم با مديريت درست، آب را بهينه و با بهره‌برداري درستی استفاده كنیم، سامانه نوين آبياري سامانه‌اي است كه انتقال آب از منبع تا پاي گياه را طراحي مي‌كند.
معاون وزير جهادكشاورزي با پيشنهاد ارائه یارانه ۸۵ درصدي به كشاورزان گفت: برنامه‌اي كه در حال حاضر درصد اجراي آن هستيم؛ تجميع منابع مشترك آبي است، افراد مختلف در اين طرح شركتي تشكيل مي‌دهند و با برنامه‌ريزي از منابع آبي استفاده مي‌كنند.
وي با بيان اين كه توسعه گلخانه‌ها دومين برنامه وازت¬خانه است، افزود: با توسعه گلخانه‌‌ها و مديريت صحيح مي‌‌توانيم محصولاتي با كيفيت و كميت بالا داشته باشيم؛ تنها استفاده از گلخانه براي دو محصول گوجه‌فرنگی و خيار باعث صرفه‌جويي سه ميليارد متر مكعب آب مي‌شود.
وي به تغيير الگوي كشت کشاورزی اشاره و اظهار كرد: انتخاب تكنولوژي بايد با توجه شرايط اقليمي و انتخاب محصول صورت گيرد؛ تا بتوانيم كارآيي بالاتري داشته باشيم.
طهماسبي خاطرنشان كرد: مكانيزاسيون سومين طرح مدنظر ماست که نه تنها باعث بيكاري نمي‌شود بلكه اشتغال ایجاد می¬کند و محصول را از نظر كيفيت و كميت در سطح خوبي قرار مي‌دهد، همچنين اين طرح منجر به سودآوري بيشتري نيز مي‌شود.
معاون وزير جهادكشاورزي با بيان اينكه خراسان رضوي در بعضي از محصولات زير كشت پيشتاز است، گفت: كاهش عملكرد باعث مي‌شود هزينه انجام شده بالا برود، اين مساله يكي از مباحث مهم و مورد توجه است، اگر بتوانيم محصولات صادراتي داشته باشيم، يعني قيمت محصول با كيفيت آن همخواني دارد.
وي اضافه كرد: خراسان رضوي ظرفيت بسيار خوبي دارد، بازسازي و بهينه‌سازي باغات مساله مهمي است كه بايد بررسي شود.
طهماسبي عنوان كرد: متاسفانه به دليل تغيير سيستم و شكل بارش، منابع آبي استان كاهش پيدا كرده است منابع آب بايد با مديريت صحيح مهار شود و ديمي كردن محصولات مورد توجه قرار گيرد.