به گزارش راهبر نیوز، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای تصویب نامه هیات وزیران در خصوص ایجاد شرایط لازم توسط بانک مرکزی برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی به منظور بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی تولیدکنندگان برق بخش خصوصی در مواردی که قرارداد خرید به صورت ریالی منعقد می شود را به وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و صندوق توسعه ملی ابلاغ کرد.
براساس این گزارش، هیات وزیران در جلسه ۹۴/۰۱/۱۹ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۵۰۴۱۲/۹۳ مورخ ۹۳/۱۲/۱۴ وزارت نیرو به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در مواردی که قرارداد خرید برق بین تولیدکنندگان بخش خصوصی برق و وزارت نیرو و شرکت های تابعه به صورت ریالی منعقد شود، به منظور بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی این تولیدکنندگان از منابع صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موظف است براساس درخواست بانک های عامل طرف قرار داد با صندوق یادشده طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیلات مذکور، شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی (مبادله‌ای) مورد معامله را فراهم نموده و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط، معادل ارزی آن را (به دلار آمریکا) به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور نماید.