رتبه‌بندی حامیان همایش بانک مرکزی با پرداخت پول بیشتر در حالی کلید خورد که ۲۰ بانک زیر بار این درخواست نرفتند و فقط ۱۲ بانک این شرط را پذیرفتند به طوری که سرانجام فقط نام مدیرانی در پنل سخنرانی همایش قرار گرفت که این شرط را پذیرفتند!

به گزارش خبرنگارراهبر نیوز، در حالی چهارمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در فردا دوشنبه در تهران آغاز به کار می‌کند که برای این همایش حامیان الماس، طلایی و نقره‌ای در نظر گرفته شده است.

در واقع، براساس مبالغ پرداختی بانک‌ها، آنها جزو حامیان الماس، طلایی و نقره‌ای همایش بانکداری الکترونیک نام می‌گیرند.

برهمین اساس، یکی از زیرمجموعه‌های بانک مرکزی از بانک‌های کشور خواسته بود تا با پرداخت ۸۰۰ میلیون ریال حامی الماس، ۵۰۰ میلیون ریال حامی طلایی و ۳۰۰ میلیون ریال حامی نقره‌ای همایش شوند.

در این میان، خبر می‌رسد از ۳۲ بانک فعال کشور، فقط ۱۲ بانک حاضر شد‌ه‌اند این شرط را بپذیرند و مابقی زیر بار این مبالغ نرفتند تا حامی الماس، طلایی و یا حتی نقره‌ای همایش شوند.

البته آن بانک‌هایی که پرداخت پول بیشتر برای حامی شدن همایش بانک مرکزی را پذیرفتند، نام مدیران آنها برای سخنرانی در پنل‌های مختلف این همایش قرار گرفت.

حال این پرسش مطرح می شود که آیا قرار است جوایز برتر همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت بانک مرکزی براساس میزان کمک بانک‌ها به این همایش اعطا شود؟

پیش بینی هزینه‌های چند میلیاردی برای اجاره و اجرای همایش در حالی که در زیر مجموعه‌های بانک مرکزی چنین امکانی فراهم است، چه معنایی می‌تواند برای نظام بانکی داشته باشد.

اینکه دستاوردهای برگزاری این گونه همایش‌ها برای نظام بانکی چه بوده، باشک و تردیدهای بسیار روبروست ولی قطعا همایش سازان منفعت‌های خاص خود را از آنها برده‌اند.

در این میان، آیا با برگزاری همایش، تحولی الکترونیک در این نظام رخ داده یا متولیان بانک‌های کشور را از این تحول دورتر کرده است؟